CENY OBĚDŮ A SVAČINEK VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ŠARDICE

Strávníci do 6 let – MŠ

 1.  Přesnídávka             9,-
 2.  Oběd                     19,-
 3.  Svačina                    9,-
  Celodenní strava  37,-
  Polodenní strava  28,-

Strávníci do 7 - 10 let - MŠ

 1. Přesnídávka             9,-
 2. Oběd                     21,-
 3. Svačina                   9,-
  Celodenní strava 39-
  Polodenní strava 30,-

Strávníci 7 - 10 let – ZŠ

 1. Svačina    14,-
 2. Oběd      23,-

Strávníci 11 - 14 let - ZŠ

 1. Svačina    14,-
 2. Oběd       25,-

Strávníci 15 a více let - ZŠ

 1. Svačina  14,-
 2. Oběd     26,-

 

Cizí strávníci, kteří si odnáší oběd v jídlonosiči (15 % DPH): 76,-- Kč